บางโฉลง หลังคา Sandwich Snap Lock 300

บางโฉลง หลังคา Sandwich Snap Lock 300

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

สอบถาม – สั่งซื้อ:

บริศัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

บริษัท วิน เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

บางโฉลง หลังคา Sandwich Snap Lock 300

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

บริศัท เอ็มเค เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

บริษัท วิน เมทัลชีท โปรดักส์ จำกัด

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

 • มีหน้ากว้าง 300 มม. สันลอนสองข้าง สูง 33 มม. ทำหน้าที่เป็น Snap Lock
 • ฉนวนมีทั้งแบบ PU Foam และ EPS หนา 1″ และ 2″ ให้เลือก
 • มีสีทั้งเหล็กนอก และ เหล็กบลูสโคป ให้เลือกมากมาย
 • เลือกความหนาแผ่นได้ตามต้องการ ความยาวแผ่น ผลิตตามออเดอร์ 

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

หลังคาแซนวิช สแนปล็อค (SANDWICH ROOF SNAP LOCK)

LINE: @MKMETALSHEET 📞087-8-902-1515 📞063-835-3428 📞087-808-7771 📞083-901-0822 LINE: @WINMETALSHEET

Call Now Button