Category Archives: ถนนพุทธบูชา

ถนนพุทธบูชา

ถนนพุทธบูชา is position for activity in post to be presented at the first rank on Google page search by address the administration region name in category.

ถนนพุทธบูชา  เป็นถนนสายหลักเส้นหนึ่งในเขตทุ่งครุ

 

เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
แผนที่กรุงเทพมหานคร เน้นเขตทุ่งครุ
Cquote1.png หลวงพ่อโอภาสีที่ศักดิ์สิทธิ์ สัตว์เศรษฐกิจแพะแกะไก่ปลา นกเขาชวาเสียงดี กล้วยไม้หลากสีหลายพันธุ์ มะม่วงนวลจันทร์เลิศรส ส้มบางมดเลื่องชื่อลือนาม Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย เขตทุ่งครุ
อักษรโรมัน Khet Thung Khru
รหัสทางภูมิศาสตร์ 1049
รหัสไปรษณีย์ 10140
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 30.741 ตร.กม.
ประชากร 121,833[1] คน (พ.ศ. 2560)
ความหนาแน่น 3,963.20 คน/ตร.กม.
สำนักงานเขต
ที่ตั้ง เลขที่ 2 ซอยประชาอุทิศ 86 (พึ่งสายบำเพ็ญ) ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
พิกัด 13°36′42.25″N 100°30′34.40″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2464 4380
หมายเลขโทรสาร 0 2464 4385
เว็บไซต์ เว็บไซต์สำนักงานเขตทุ่งครุ
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เขต ทุ่งครุ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง โดยมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลักทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้] เขต ทุ่งครุ

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตราษฎร์บูรณะ มีลำรางสาธารณะ คลองกอไผ่ขวด ลำรางสาธารณะ คลองตาเทียบ คลองราษฎร์บูรณะ คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ ลำรางสาธารณะ คลองแจงร้อน และลำรางสาธารณะเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพระประแดง (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองบางพึ่ง ลำรางสาธารณะ คลองขุดเจ้าเมือง และคลองรางใหญ่เป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (จังหวัดสมุทรปราการ) มีคลองบางจาก คลองกะออมใน คลองท่าเกวียน คลองตาสน และคลองกะออมเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน มีคลองรางแม่น้ำและคลองบางมดเป็นเส้นแบ่งเขต

ที่มาของชื่อเขต[แก้] เขต ทุ่งครุ

ความหมายของคำว่า ” ทุ่งครุ ” ตามพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 มิได้ให้ คำจำกัดความของคำว่า ” ทุ่งครุ ” ไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า ” ทุ่ง ” กับ ” ครุ ” ไว้ว่า ” ทุ่ง ” หมายถึง ที่ราบโล่ง ” ครุ ” หมายถึง ภาชนะสานชนิดหนึ่งใช้ตักน้ำรูปกลมๆ ยาชัน เมื่อนำความหมายของคำจำกัดความทั้งสองมารวมกัน น่าจะหมายถึง ” พื้นที่ราบโล่ง ใช้สาน ภาชนะตักน้ำรูปกลมๆ ยาชัน ” จากความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าในอดีตท้องที่เขตทุ่งครุ เป็นที่ราบโล่ง ลุ่ม มีแหล่งน้ำหลายแห่งเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนและมีฝีมือทางการจักสาน

ประวัติ[แก้] เขต ทุ่งครุ

เดิมทุ่งครุมีฐานะเป็น ตำบลทุ่งครุ ขึ้นอยู่กับอำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี ต่อมาอำเภอราษฎร์บูรณะได้ถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดพระประแดงอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งจังหวัดนี้ถูกยุบลงเป็นอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอราษฎร์บูรณะรวมทั้งตำบลทุ่งครุจึงกลับมาอยู่ในการปกครองของจังหวัดธนบุรีอีกครั้ง และภายหลังได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกชื่อตำบลและอำเภอใหม่ด้วย ตำบลทุ่งครุจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงทุ่งครุ ขึ้นกับสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ จนกระทั่งวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง เขตทุ่งครุ ขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ทางทิศใต้ของเขตราษฎร์บูรณะออกมา 2 แขวง

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้] เขต ทุ่งครุ

ท้องที่สำนักงานเขตทุ่งครุแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 แขวง (khwaeng) ได้แก่

อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2560)
จำนวนบ้าน
(พฤษภาคม 2560)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2560)
บางมด Bang Mot
12.765
54,892
25,929
4,300.19
ทุ่งครุ Thung Khru
17.976
66,941
24,631
3,723.90
ทั้งหมด
30.741
121,833
50,560
3,963.20

ประชากร[แก้] เขต ทุ่งครุ

การคมนาคม[แก้] เขต ทุ่งครุ

ในพื้นที่เขตทุ่งครุมีทางสายหลัก ได้แก่

ทางสายรองได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

มหาวิทยาลัย[แก้]

โรงเรียน[แก้]

วัด[แก้]

  • วัดทุ่งครุ
  • วัดบางมดโสธราราม (กลางนา)
  • วัดพุทธบูชา
  • วัดหลวงพ่อโอภาสี

อื่น ๆ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,กองปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร. สถิติประชากรและบ้าน – จำนวนประชากรแยกรายอายุ [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/. สืบค้น 3 กุมภาพันธ์ 2561.
  2. กระโดดขึ้น สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “จำนวนประชากรและบ้าน.” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2556. สืบค้น 3 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

Call Now Button