Category Archives: วัดกัลยาณ์

วัดกัลยาณ์

วัดกัลยาณ์ (Wat Kanlaya) ตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่ (ถนนเทศบาลสาย3) แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝั่งธนบุรี ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771
Call Now Button