Category Archives: ซอยสุขาภิบาลบางแค

ซอยสุขาภิบาลบางแค

ซอยสุขาภิบาลบางแค เป็นซอยที่มีชุมชนหนาแน่นแห่งหนึ่งใน เขตบางแค เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตเกษตรกรรมผสมผสานแหล่งที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีทางฝั่งธนบุรี ปัจจุบันเขตบางแคเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ในกรุงเทพมหานครรองจากเขตสายไหม[1]

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตบางแคตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันตกของฝั่งธนบุรี มีอาณาบริเวณติดต่อเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนาและเขตตลิ่งชัน มีคลองทวีวัฒนาและคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตภาษีเจริญ มีคลองลัดตาเหนียว คลองบางไผ่ คลองครูเสงี่ยม คลองบางแวก และคลองพระยาราชมนตรีเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางบอน มีคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองแขม มีแนวขอบทางถนนบางบอน 3 ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต

แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 4 แขวง คือ

หมาย
เลข
อักษรไทย อักษรโรมัน พื้นที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
(ธันวาคม 2565)
ความหนาแน่นประชากร
(ธันวาคม 2565)
แผนที่
1.
บางแค Bang Khae
6.486
38,793
5,981.04
แผนที่
2.
บางแคเหนือ Bang Khae Nuea
12.060
58,967
4,889.47
3.
บางไผ่ Bang Phai
14.670
39,547
2,695.77
4.
หลักสอง Lak Song
11.240
54,946
4,888.43
ทั้งหมด
44.456
192,253
4,324.57

ประชากร[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางสายหลักในพื้นที่เขตบางแค ได้แก่

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัด[แก้]

อุโบสถวัดม่วง

มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

โบสถ์คริสต์[แก้]

มีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

ศาลเจ้า[แก้]

มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

พิพิธภัณฑ์[แก้]

มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาล/สาธารณสุข[แก้]

มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่

Call Now Button