Category Archives: ตำบลท่าข้าม

ตำบลท่าข้าม

ตำบลท่าข้าม   เป็นตำบลหนึ่งใน 16 ตำบลของ อำเภอสามพราน เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม และเป็นอำเภอที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของจังหวัด รองจากอำเภอเมืองนครปฐม มีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่าน

LINE: @MKMETALSHEET; 087-808-7771

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอสามพรานตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอสามพรานแบ่งการปกครองเป็น 16 ตำบล 137 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ท่าข้าม (Tha Kham) 6 หมู่บ้าน 9. ท่าตลาด (Tha Talat) 10 หมู่บ้าน
2. ทรงคนอง (Song Khanong) 6 หมู่บ้าน 10. กระทุ่มล้ม (Krathum Lom) 9 หมู่บ้าน
3. หอมเกร็ด (Hom Kret) 6 หมู่บ้าน 11. คลองใหม่ (Khlong Mai) 7 หมู่บ้าน
4. บางกระทึก (Bang Krathuek) 8 หมู่บ้าน 12. ตลาดจินดา (Talat Chinda) 11 หมู่บ้าน
5. บางเตย (Bang Toei) 7 หมู่บ้าน 13. คลองจินดา (Khlong Chinda) 14 หมู่บ้าน
6. สามพราน (Sam Phran) 9 หมู่บ้าน 14. ยายชา (Yai Cha) 6 หมู่บ้าน
7. บางช้าง (Bang Chang) 11 หมู่บ้าน 15. บ้านใหม่ (Ban Mai) 5 หมู่บ้าน
8. ไร่ขิง (Rai Khing) 14 หมู่บ้าน 16. อ้อมใหญ่ (Om Yai) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอสามพรานประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 แห่ง ได้แก่

ประชากร[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

วัดในอำเภอสามพราน[แก้]

วัดในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย

 • วัดไร่ขิง (มงคลจินดาราม)
 • วัดนครชื่นชุ่ม
 • วัดเพลินเพชร
 • วัดปรีดาราม (ยายส้ม)
 • วัดวังน้ำขาว
 • วัดบางช้างเหนือ
 • วัดจินดาราม
 • วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 • วัดทรงคนองวัดญาณเวศกวัน
 • วัดดอนหวายวัดเชิงเลน
 • วัดบางช้างใต้
 • วัดเทียนดัด
 • วัดเดชานุสรณ์
 • สุสานวัดนักบุญเปโตร
 • วัดสรรเพชญ
 • วัดดงเกตุ
 • วัดสามพราน
 • วัดหอมเกร็ด
 • วัดคลองอ้อมใหญ่
 • วัดอ้อมใหญ่
 • วัดสิรินธรเทพรัตนาราม
 • วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
 • วัดท่าพูด
 • วัดท่าข้าม

สถานที่ท่องเที่ยว[แก้]

ตำบลท่าข้าม กันสาดโปร่งแสง 

ตำบลท่าข้าม หลังคาพียู ลายไม้ 

ท่าข้าม แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย

ท่าข้าม แผ่นใส ใสกระจก : แผ่นเดียว ก็ขาย ท่าข้าม แผ่นใส […]

Call Now Button