หลังคาและผนัง LYSAGHT® HR-29®

จุดเด่น หลังคาและผนัง LYSAGHT HR-29™

  • ถูกดัดแปลงจากแผ่นหลังคา HR-36® ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดีเยี่ยม
  • โดยได้ลดหน้ากว้างของแผ่นเหลือ 730 มม. (29 นิ้ว) ระยะพาดแปกว้างไกล
  • ลันลอนสูง 38 มม. ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างของอาคาร
  • รูปลอนที่สมมาตรให้แสงเงาที่เป็นระเบียบ เพิ่มภาพลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น
  • มีรุ่นดัดโด้งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่อาคาร ผลิตแผ่นตามความยาวที่ต้องการ
ความกว้างของแผ่น: 730 มม.
ความสูงของแผ่น: 38 มม.
ความลาดเอียงต่ำสุด:

ทำจากเหล็ก BlueScope COLORBOND® และ ZINCALUME®

ความหนาของชั้นเคลือบ: AZ150
ความหนาแผ่นเหล็ก: ความหนาก่อนเคลือบ 0.42 มม. , 0.55 มม.
เกรดเหล็ก: G550
Call Now Button