หลังคาและผนัง LYSAGHT® KLIP-LOK® 700

 LYSAGHT KLIP-LOK® 700 แผ่นหลังคาและผนังระบบยึดแผ่นแบบ “ขบล็อค” ล่าสุด

  • ที่มีจำหน่ายทั้งแผ่นตรงมาตรฐาน และแผ่นดัดโค้ง
  • ติดตั้งง่าย สะดวกและรวดเร็ว รูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม เป็นที่นิยม
  • มุมลาดเอียงหลังคาต่ำ ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
  • ป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ดีขึ้น
  • สามารถนำเครื่องไปรีดขึ้นรูปยังหน่วยงานที่ต้องการ
  • ประหยัดและลดต้นทุนในการก่อสร้าง เหมาะกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ความกว้างของแผ่น: 700 มม.
ความสูงของแผ่น: 39 มม.
ความลาดเอียงต่ำสุด:
Call Now Button