เมทัลชีท อลูซิงค์ หนา 0.23 ม.ม.

฿0.10

เมทัลชีท อลูซิงค์ หนา 0.23 ม.ม. ลักษณะของหลังคาเมทัลชีท ลอนมาตรฐาน 760 นี้ ตรงที่ บริเวณขอบของสันลอน จะมีรอยหยักเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการซ้อนทับ และเพิ่มความแข็งแรงของสันลอน

Call Now Button